Aušra Viduolienė

Gimiau 1965m. Pandėlyje, Rokiškio raj.1983m. baigiau Pandėlio vidurinę mokyklą. 1986m. baigiau St. Žuko taikomosios dailės technikumą. 1993m. Vilniaus Dailės Akademiją, įgydama dailininko-pedagogo kvalifikaciją. Surengiau 6 personalines parodas. Gyvenu Kavoliškyje, dirbu gimnazijoje dailės mokytoja. Nuo 2019m. dailininkų klubo „Roda“ narė. Parodose dalyvauju nuo1996 metų.
ausravid@gmail.com
tel. +370 615 55731
Facebook

Tapyba