Apie mus

 

  • „RODA“ – žodžių „ROKIŠKIO DAILININKAI“ pirmųjų raidžių junginys.
  • Tai 10 gražiame Rokiškio krašte gyvenančių dailininkų, rengiančių parodas,
  • dalyvaujančių pleneruose ir meno projektuose. Mes labai skirtingi amžiumi,
  • charakteriais, kūrybos stiliumi, tačiau mus vienija noras savo kūryba bent truputėlį
  • pakeisti mus supantį beprotišką pasaulį. Jeigu kam nors, susipažinusiam su mūsų darbais,
  • pasaulis taps suprantamesnis, įdomesnis ar gražesnis, tai mes savo tikslo pasiekėmėme.

                                                                                Sigita Klemkaitė, Arūnas Augutis, Žilvinas Vaičiūnas, Dalia Varnaitė, Eglė Kurlavičienė, Sigitas Daščioras, Asta Keraitienė, Ligitas Keraitis, Raimundas Gailiūnas

Arūnas Augutis

APIE ROKIŠKIO DAILININKŲ KLUBĄ „RODA“

1997 metų spalio mėnesį Rokiškyje buvo organizuojama bendra miesto dailininkų paroda. Surinko visi, kurie buvo neabejingi. Besišnekant apie parodos problemas kilo mintis sukurti visuomeninę organizaciją, kuri vienytų visus, plastine kūryba užsiimančius, Rokiškio rajone gyvenančius menininkus. Buvo pasirinktas laisvesnis, mažiau įpareigojantis visuomeninės organizacijos tipas – „KLUBAS“ ir sukurti įstatai. Klubo pavadinimo konkursą laimėjo Edmundas Petrovas, pasiūlęs jį pavadinti „RODA“ – žodžių  „ROKIŠKIO DAILININKAI“ pirmųjų  raidžių junginiu. Netrukus buvo sukurta emblema (autorius Arūnas Augutis), o klubas įregistruotas. „RODĄ“ tuomet sudarė 13 menininkų – Svetlana Artichovskaja, Arūnas Augutis, Sigitas Daščioras, Raimondas Gailiūnas, Jūratė Grigaliūnaitė, Ligitas Keraitis, Asta Keraitienė, Sigutė Klemkaitė, Edmundas Petrovas, Rimvydas Pupelis, Žilvinas Vaičiūnas, Virginijus Valskis ir Gintas Dainys.

1997 metais, pavasarį, Rokiškio Krašto muziejuje surengta rajono dailininkų paroda. Nuo to laiko kasmet rengti pavasarines Rokiškio dailininkų parodas tapo tradicija. Epizodiškai parodose yra dalyvavę Birutė Dudėnienė, Jolanta Siderkevičiūtė, Giedrė ir Dalius Tijušai, Aušra Viduolienė, Gintaras Milaknis ir Marius Balčiūnas.

Susikūrus klubui „RODA“, iškarto pagyvėjo Rokiškio kūrybinis gyvenimas. Per dešimtmetį surengtos 38 bendros parodos ir meninės akcijos Rokiškyje ir už rajono ribų: Anykščiuose, Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Utenoje, Zarasuose, Panevėžyje, Vilniuje. Mūsų dailininkai taip pat dalyvavo daugiau kaip 30 tarptautinių ir respublikinių parodų. Norėčiau paminėti svarbiausias iš jų.

1997-2005 metais kasmet dalyvaudavome tarptautinėse Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų parodose Dusetų galerijoje.

1999 metais surengėme tapybos darbų parodą, skirtą Rokiškio 500 metų jubiliejui, o paveikslus padovanojome miesto savivaldybei. Tais pačiais metais organizavome keramikos plenerą „Žemė, ugnis ir vanduo“.

2000 metais atidarėme klubo „RODA“ ir Vilniuje gyvenančių, iš Rokiškio kilusių, dailininkų tapybos darbų parodą „Naujųjų skliautų“ galerijoje(Vilnius).

2001 metais pristatome tapybos darbų parodą, kurios iniciatorius buvo seimo narys Jonas Krenka  Lietuvos Respublikos Seimo galerijoje.

2002 metai buvo ypač turiningi. Pavasarį klubo „RODA“ parodą Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose atidaro premjeras Algirdas Brazauskas, o vasarą keturi  rokiškėnai kviečiami į tarptautinį I tarptautinį Sėlių krašto dailininkų plenerą Latvijoje, Zasos dvare. Plenero parodą eksponuojama Kruspilio pilyje (Jekabpilis) ir Mancerdorfų galerijoje (Ryga). Rudenį visi klubo nariai eksponuoja tapybos darbus Anykščių galerijoje – koplyčioje. Žiemą Rokiškyje atidaroma klubo „RODA“ galerija.

2003 metais parodos tiesiog pasipila: paroda ”Erotika” ”Rodos” galerijoje, Rokiškio dailininkų parodos Biržų pilyje, Zarasų Kultūros rūmuose.

Vasarą kartu su dusetiškiais organizuojame II tarptautinį Sėlių krašto dailininkų plenerą Kriaunose (Rokiškio raj.). Plenero tapybos darbų parodas eksponuojame Rokiškio  krašto muziejuje ir  Zarasų kultūros centre.

Tų pačių metų rudenį Rimvydas Pupelis sumano unikalų renginį – ugnies skulptūrų parką ”Ugnies pėdos”, kuris įvyksta Obeliuose ( Rokiškio raj.) . Buvo sukurta, o vėliau …. sukūrenta 12 šiaudinių skulptūrų.

O tada dar Panevėžio apskrities Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio dailininkų bendra paroda Panevėžio dailės galerijoje.

Neblogai pasisekė degančių skulptūrų akcija ”Pagoniški ženklai” Rokiškyje, Savivaldybės aikštėje, miesto šventės metu.

2004 metų kilo įdomus sumanymas – kalėdinė ekslibrisų paroda ”Rokiškėnai” Krašto muziejuje. Šia akcija klubo nariai pareiškė norą aktyviau dalyvauti miesto bendruomenės gyvenime, savo kūriniais pažymėti iškiliausias, labiausiai pastebimas asmenybes. 5 metus iš eilės (2004-2009) eksponuojamos mūsų miesto gyventojams ir įstaigoms, o taipogi šiauliečiams, uteniškiams  kurtos miniatiūros .

Klubui „RODA“ padedant, jau penktą kartą (2004-2009)  surengtas ir langinių tapymo pleneras Rokiškio mieste. Idėjos autorius Arūnas Augutis, projektus paruošė kultūros centro direktorė Nida Lingienė. Plenerų tikslas atkreipti dėmesį į miesto medinės architektūros problemas, pamėginama šiuolaikiškai interpretuoti Lietuvos etnines ir estetines tradicijas. Penkerių plenerų metu ištapytos (daugiau, kaip pusė iš jų dar ir restauruotos) 142 langines ant 29 namų ne tik Respublikos gatvėje, bet ir Kauno, Ąžuolų bei kitose Rokiškio miesto gatvėse. Pleneruose dalyvavo 61 dailininkas iš Lietuvos ir Latvijos.

Nuolat bendradarbiaujame su Panevėžio Dailės galerija. Dalyvavome galerijos rengtuose projektuose – parodose „Aukštaitijos dailė“ 2005 m., „Langas“ 2006m., „Talismanas“ 2008m, „Panevėžio apskrities dailė“ 2009m.

Šioje klubo veiklos apžvalgoje nepaminėjau personalinių parodų, individualių dalyvavimų konkursuose, dailės dienose, pleneruose, aukcionuose, teatro scenografijos projektuose.

Kiekvienas grupės „RODA“ dailininkas išvystė savitą kūrybos stilių, jie atpažįstami ir išsiskiria savo meniniais braižais grupinėse parodose.