VIENAS DAILININKAS – VIENAS KŪRINYS

LT

EN

2019 metais Rokiškio miestas tapo Lietuvos kultūros sostine ir pristato programą „Kultūros vingiai: nuo Nemunėlio iki Nemuno“, kur kiekvienas mėnuo atstovauja kuriai nors kultūros sričiai. Birželio mėnuo skirtas dailei. Vienas iš įdomiausių kultūros sostinės renginių – paroda „1x1 / Vienas dailininkas – vienas kūrinys“, rodoma vienoje iš Rokiškio krašto muziejaus oficinų. Parodoje, kaip ir šiame parodos kataloge, pasistengėme surinkti po vieną 66 Rokiškyje gimusių, gyvenusių ar gyvenančių dailininkų kūrinį, aprėpdami visas meno rūšis: tapybą, skulptūrą, grafiką, keramiką ir t. t. Parodoje pristatyti 200 metų laikotarpio (XIX, XX, XXI amžių) dailininkai – nuo didikų Tyzenhauzų ir Riomerių šeimų atstovų iki geriausio 2013 metų meno mugės ArtVilnius’13 Lietuvos menininko Raimondo Gailiūno.

 

Dailininkai, gimę Rokiškyje, pasklido po visą Lietuvą. Į parodą darbai atkeliavo iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, paveikslai pasiskolinti iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus, privačių kolekcijų ir autorių, tačiau didžioji dalis kūrinių parodai atrinkta iš Rokiškio krašto muziejaus fonduose saugomos meno vertybių kolekcijos.

 

Rokiškis town is the Lithuanian Capital of Culture of 2019. During this year Rokiškis has a chance to present its region culture through the programme „Culture bends: from stream Nemunėlis to river Nemunas“, where each month of the year represents different field of art and culture. The month of June is dedicated to fine art. We hope that one of the most interesting events in this year will be the exhibition „1x1 / One Artist – one Piece“ held in Rokiškis Regional Museum. The exhibition, as well as this exhibition catalog, presents works by 66 artists who were born, lived or are still living in Rokiškis. The exhibition reflects all types of fine art: painting, sculpture, graphics, ceramics, etc. The exhibition presents the artists of the 200-year period (19th, 20th and 21st centuries) – from the representatives of the noble Tyzenhauz and Romer families to the painter Raimondas Gailiūnas, who was recognised as the best Lithuanian artist of the art fair ArtVilnius‘13 in 2013.

 

Artists born in Rokiškis are widely spread across Lithuania. Nevertheless, their works come to this exhibition from the cities of Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys and Klaipėda. Some of the paintings were borrowed from Šiauliai Museum “Aušra” and private collections. But most of the works for this exhibition have been selected from the art collection of Rokiškis Regional Museum, which is stored in the museum‘s foundations.

 

 

Rėmėjai

Parodos kuratoriai: Arūnas Augutis ir Marijona Mieliauskienė

Sudarytojas Arūnas Augutis

Tekstų autoriai: Marijona Mieliauskienė, Arūnas Uogintas,

Arūnas Augutis, Miglė Morkūnaitė-Vervečkienė

Dailininkė Asta Radvenskienė

Fotografai: Asta Radvenskienė, Darius Baltakys, Sigitas Daščioras,

Giedrius Kujelis, Vygandas Pranckūnas ir kiti

Kalbos redaktorė Rasa Čižauskienė

Organizatorius