Arūnas Augutis

Biografija
Arūnas Augutis
tel. +370 698 20682
augutis@parok.lt
www.roda.lt

Pamėgau senus daiktus ir šiuo metu man mieliausias asambliažo žanras.

Tapyba

TapybaTapybaTapybaTapybaTapybaTapybaTapyba

Asambliažas

AsambliažasAsambliažasAsambliažasAsambliažasAsambliažasAsambliažasAsambliažasAsambliažas

Grafika

A. Čepulio ekslibrisAntano Rudoko ekslibrisJono Korenkos ekslibrisRaimondo Gailiūno ekslibrisVytauto Valiušio ekslibrisB. Maskoliūno ekslibrisLietuvos 1000-mečio ekslibrisDeksnių ekslibrisE. Preskienienės ekslibrisEuropos Instituto ekslibrisGedo ekslibrisGubernijos ekslibrisGubernijos ekslibrisJ. Sabatausko ekslibrisKatino ekslibrisAlbino Kuliesio ekslibrisMeliūno ekslibrisNaujoji RomuvaZigmo M. ekslibrisZigmo ekslibrisZuperkos ekslibris